top of page

Om oss - About us

Vi er Louis og Frøydis de Damas, et fransk-norsk par, med et stort engasjement for matproduksjon

og for å la mennesker få oppleve nærkontakt med dyr. 

I april 2017 kjøpte vi Brennmoen gård i Elvran, et småbruk på 182 mål, etter å ha vært på gårdsjakt siden 2013.


We are Louis and Frøydis de Damas, a french-norwegian couple, with a great engagement for food production and for to give people close-up meatings with animals.

In April 2017, we were able to buy the little farm Brennmoen in Elvran, after having searched for a farm for almost 4 years.

Begynnelsen - The beginning

1. april 2017 overtok vi Brennmoen gård, etter at den hadde stått ubebodd i minst ett år. Gården var spøkelsesaktig, og til dels svært falleferdig. Vi bestemte oss likevel raskt for at vi ville ta vare på bygningsmassen. Vi fikk støtte av Innovasjon Norge til prosjektet vårt om å bygge ysteri, og våren 2018 begynte arbeidet etter at hele driftsbygningen var tømt for innhold.

Helt siden starten har vi hatt frivillige arbeidere gjennom workaway.info, noe som har hjulpet oss veldig. Det ble også klart for oss at bygda Elvran er full av hjelpsomme og godhjertede mennesker.

Da vi flyttet til gården hadde vi kun den gamle McCormic international-traktoren fra 1956 som fulgte med gården. Med den pløyde vi jorda, snudde gresset og masse annet. Det var likevel mye vi ikke kunne gjøre med den, så da vi sommeren 2019 fikk penger til å kjøpe oss en litt større traktor, var gleden enorm.

Vi hadde opprinnelig planlagt å drive med hundekjøring på vinteren. Etter to år ble denne planen skrinlagt, og hundene ble solgt. Etter å ha holdt på med hundekjøring i 13 år syntes Louis at det var nok. Dessuten er det greit å ha litt mindre arbeid vinterstid for å kunne ta litt ferie...

Noe av det første vi gikk til anskaffelse av etter overtakelsen, var 10 geitekje og et bukkekje. Vi hadde lenge snakket om at vi ønsket å drive med geiter og å bygge ysteri, så allerede i juni 2017 var geitene på plass. Vi kunne selvfølgelig ha ventet til fjøset var klart, men vi lærte svært mye både om geiter, geitehold og hva slags fjøs som passet til vårt behov.

Bygging av ysteri - building a dairy production

Vi fikk i desember 2017 tildelt støtte fra Innovasjon Norge til bygging av geitefjøs og ysteri, og våren etter var vi i gang med byggingen etter å ha tømt det falleferdige fjøset fra gulv til tak. Betonggulv ble støpt, og litt etter litt tok innsiden form, med ysteri, melkerom og fjøs. Vi utvidet hele fjøset på sør- og vest-siden, og i dag står det mer eller mindre ferdig. 

Produktutvikling - Product developing

Våren 2018 fikk geitene våre sine første killinger, og vi kunne endelig begynne å tenke på hva slags ost vi ønsket å lage. Det første vi prøvde på var modnet kremost, laget med melkesopp. Kort tid etter begynte vi også å ekserimentere med en fast ost av typen tomme, en fast ost som tradisjonelt ble laget på setrene lenger sør i Europa. Osten er svært lagringsdyktig, og vi bestemte oss raskt for å satse på denne. Dessuten falt den mer i smak hos nordmenns sarte ganer enn den mer kraftige modnede kremosten.

Vi har også gjort meget vellykkede forsøk både med fetaost og yoghurt av geitemelk, og opplever at mange er overrasket over at de ikke smaker sterkere av geit. Det viser seg at mange har sterke fordommer mot geitesmak, og vi håper å kunne hjelpe til med å bryte ned disse.

Sommeren 2020 begynte vi å kjøpe kumelk ukentlig for å lage blandings-tomme med 1/3 kumelk. Denne osten er mindre utsatt for tørking, er er derfor mulig å lagre svært lenge under riktige forhold.


Høsten 2020 og vinteren 2021 fikk vi Halsan kjøtt i Levanger til å foredle en del av kjøttet fra årets slakt. Dette resulterte i grillpølser og røkt bacon av ullgris, og spekepølser av kjekjøtt og ullgris-spekk. Vi er svært fornøyd med arbeidet Halsan kjøtt har gjort for oss, og kommer til å fortsette å bruke dem til kjøtt foredling.

Veien blir til mens man går - The way is made when you walk

Man vet ikke helt hva man går til når man starter et prosjekt som det vi startet i 2017. Ting har derfor ikke helt blitt slik vi tenkte fra begynnelsen av. Vi har for eksempel kjøpt oss en hest. Planen er å drive mest mulig på gamlemåten og minst mulig med traktor.

Vi har også, etter eksperimenter med å ta imot melk fra en gård i Selbu, begynt å ta imot melk fra Kvittem økologiske gård i Stjørdal. Vidar Kvittem er en skikkelig idealist, og har en variert økologisk produksjon av melk, kjøtt, korn og grønnsaker på gården sin. For både oss og ham er dette en god avtale, fordi han får fire ganger så mye for melken som når han leverer til Tine, og vi får nok ost til oss selv og egne kunder. 

Så var det disse geitene da. I skrivende stund har vi kun 4 geiter og en bukk. På grunn av at vi også valgte å kjøpe oss ei ku, ble det mindre beiteareal til geitene, og fordi de også er veldig til å sloss bestemte vi oss for å redusere flokken til et minimum. 

bottom of page